Store Development Catalog Vol.4

河淳株式会社は、KAWAJUNブランドで展開している店舗什器備品の総合メーカーです。 販促備品はもちろん、ショッピングカート、物流マテハンまで幅広くカタログをご覧いただけます。


>> P.961

NAMEPLATE(YELLOW)BP438741NBKSHELF---241NEDOSTABENCHLVSF-068-3N-X629NEDOSTABENCHMVSF-068-2N-XX629NESTABLEWIRECONTAINERDOLLYJG70444NESTINGCARGO651PBE285721NESTINGCARGOSHELF651BE296722NESTINGHANDYCART41SLBP723727NESTINGHANDYCART48SFHBP320727NESTINGHANDYCART50BFHBK325728NESTINGHANDYCART50PNBP660727NESTINGHANDYCART51PNBP661727NESTINGHANDYCART65CLBE148728NESTINGTABLECART45BBA002726NESTINGTABLECART45NBBA003726BBA009726NESTINGTABLECARTLDBE156726NESTINGTABLECARTLNBP619725NESTINGTABLECARTSDBE522725NESTINGTABLECARTSLBBA001725NESTINGTABLECARTSLNBBA021725NOBLEBACKBENCHMBROWNLCAE461635NOBLEBENCHMBROWNLCAE462635NON-SLIPMATBLACKBJ60864NON-SLIPMATGREENBJ60764NON-SLIPMATTHICKBLACKBK45764NUMBERCARDSETBIG150EL334556NUMBERCARDSETBIG95EL313556NUMBERCARDSETSMALL53EL312556EC531462EC532462NUMBERSETA(LARGE)FL063462FM747462NUMBERSETA(SMALL)FL028462FM748462NUMBERSETB(LARGE)FL064462NUMBERSETB(SMALL)FL076462NUMBERSETC(LARGE)FL065462NUMBERSETC(SMALL)FL077462NUMBERSETD(LARGE)FL066462NUMBERSETD(SMALL)FL078462NUMBERSETE(LARGE)FL067462NUMBERSETE(SMALL)FL079462NUMBERSETF(LARGE)FL068462NUMBERSETF(SMALL)FL080462NUMBERSETG(LARGE)FL069462NUMBERSETG(SMALL)FL081462NUMBERSETH(LARGE)FL070462NUMBERSETH(SMALL)FL082462NUMBERSETJ(LARGE)FL071462NUMBERSETJ(SMALL)FL083462NUMBERSETK(LARGE)FL072462NUMBERSETK(SMALL)FL084462NUMBERSETL(LARGE)FL073462NUMBERSETL(SMALL)FL085462NUMBERSETM(LARGE)FL074462NUMBERSETM(SMALL)FL086462EC533462EC534462NUMBERSETSA(LARGE)FL130462FM749462NUMBERSETSA(SMALL)FL087462FM750462NUMBERSETSB(LARGE)FL099462NUMBERSETSB(SMALL)FL088462NUMBERSETSC(LARGE)FL100462NUMBERSETSC(SMALL)FL089462NUMBERSETSD(LARGE)FL101462NUMBERSETSD(SMALL)FL090462NUMBERSETSE(LARGE)FL102462NUMBERSETSE(SMALL)FL091462NUMBERSETSF(LARGE)FL103462NUMBERSETSF(SMALL)FL092462NUMBERSETSG(LARGE)FL104462NUMBERSETSG(SMALL)FL093462NUMBERSETSH(LARGE)FL105462NUMBERSETSH(SMALL)FL094462NUMBERSETSJ(LARGE)FL106462NUMBERSETSJ(SMALL)FL095462NUMBERSETSK(LARGE)FL107462NUMBERSETSK(SMALL)FL096462NUMBERSETSL(LARGE)FL108462NUMBERSETSL(SMALL)FL097462NUMBERSETSM(LARGE)FL109462NUMBERSETSM(SMALL)FL098462EC535462EC536462NUMBERSETWA(LARGE)EC499462EC511462NUMBERSETWA(SMALL)EC512462EC524462NUMBERSETWB(LARGE)EC500462NUMBERSETWB(SMALL)EC513462NUMBERSETWC(LARGE)EC501462NUMBERSETWC(SMALL)EC514462NUMBERSETWD(LARGE)EC502462NUMBERSETWD(SMALL)EC515462NUMBERSETWE(LARGE)EC503462NUMBERSETWE(SMALL)EC516462NUMBERSETWF(LARGE)EC504462NUMBERSETWF(SMALL)EC517462NUMBERSETWG(LARGE)EC505462NUMBERSETWG(SMALL)EC518462NUMBERSETWH(LARGE)EC506462NUMBERSETWH(SMALL)EC519462NUMBERSETWJ(LARGE)EC507462NUMBERSETWJ(SMALL)EC520462NUMBERSETWK(LARGE)EC508462NUMBERSETWK(SMALL)EC521462NUMBERSETWL(LARGE)EC509462NUMBERSETWL(SMALL)EC522462NUMBERSETWM(LARGE)EC510462NUMBERSETWM(SMALL)EC523462NUMBERSHEETSSET(LARGE)EL189462NUMBERSHEETSSET(SMALL)EL190462NUMBERSHEETSET(LARGE)EL187462NUMBERSHEETSET(SMALL)EL188462NUMBERSHEETWSET(LARGE)EL191462NUMBERSHEETWSET(SMALL)EL192462【O】OCTAGONDISHTRAY3131MATTBROWNJD681371OCTAGONDISHTRAY3131MATTWHITEJD682371JD680371DCA363224OMNIBRACKET30SETDCA335224OMNIBRACKET35SETDCA336224DCA364224DCA365224DCA341224OMNIFACINGDIVIDER32DCA342224OMNIFACINGDIVIDERSUPPORTPLATEDCA343224DCA339224DCA348KB224DCA348HT224DCA332KB223DCA332HT223OMNISHELF9032BLACKDCA333KB223OMNISHELF9032WHITEDCA333HT223DCA330KB223DCA330HT223OMNITRAY9032BLACKDCA331KB223OMNITRAY9032WHITEDCA331HT223BU426372BU246372FH492134EL755134OPENRACK24EK356185OPENRACK24CEK811185OPENRACK30EK223185OPENRACK30CEK222185OPENRACK30CW4524EK812185OPENRACK30CW4530EK814185OPENRACK30CW4536EK816185OPENRACK30W4524EK813185OPENRACK30W4530EK815185OPENRACK30W4536EK817185OPENRACK36EK680185OPENRACK36CEK679185OPENRACKC4530BLACKEK998184OPENRACKP24GBA006186OPENRACKP24CGBA005186OPENRACKP30GBA008186OPENRACKP30W4524GBA014186OPENRACKP30W4530GBA016186OPENRACKP30W4536GBA018186OPENRACKP30CGBA007186OPENRACKP30CW4524GBA013186OPENRACKP30CW4530GBA015186OPENRACKP30CW4536GBA017186OPENRACKP36GBA010186OPENRACKP36CGBA009186ORTESOFALVSF-077-H42-XX627ORTESOFAMVSF-077-H37-XX627ORTESOFASVSF-077-H32-XX627OVALDECOBARREL3928BLACK&REDFH938375OVALDISHTRAY4030ANCIENTREDBF137383OVALDISHTRAY4030BLACKBF136383OVALDISHTRAY4030WHITEBK847383OVALDISHTRAY4030MMESHRISERJA794381・383・403OVALEPBASKET4233POPCASEPDA10888・171OVALEPBASKET4233H45BLACKPDA093KB88・171OVALEPBASKET4233H45WHITEPDA093HT88・171OVALPLASTICWICKERBASKETF4028KBK170102OVALPLASTICWICKERBASKETF4028TBK171102OVALPLASTICWICKERBASKETF4030BLACKBROWNJD782100OVALPLASTICWICKERBASKETF4030LIGHTBROWNJD781100OVALPLASTICWICKERBASKETF6045BLACKBROWNJD780100OVALPLASTICWICKERBASKETF6045LIGHTBROWNJD779100OVALPLASTICWICKERBASKETF6045KBK168102OVALPLASTICWICKERBASKETF6045TBK169102OVALPLASTICWICKERBASKETK4030BLACKBROWNJD786100OVALPLASTICWICKERBASKETK4030LIGHTBROWNJD785100OVALPLASTICWICKERBASKETK6045BLACKBROWNJD784100OVALPLASTICWICKERBASKETK6045LIGHTBROWNJD783100OVALPLASTICWICKERBASKETK6045KBK172102OVALPLASTICWICKERBASKETK6045TBK173102OVALROOTSPOLKATRAY3040H3TRANSPARENTDFA018CL388OVALROOTSPOLKATRAY3040H8TRANSPARENTDFA020CL388OVALTATARATRAY4030BLACKBN469385OVALTATARATRAY4030BROWNBF994385OVALTATARATRAY4030WHITEBN468385【P】PDA005BD84PDA00784PDA00884PDA00984PDA005BL84PAELLAROUNDTRAY32DFA128386PAELLAROUNDTRAY45DFA129386PAELLAROUNDTRAY45MESHRISERSUSDFA143386・403PALGATESGB119695PALGATESIGN(FORPALGATES)GB230695PALGATESIGN(FORPALGATEW)GB228695PALGATEWGB120695PALEMTRAYSTAND14TRANSPARENTDCA345TP329・398PALEMTRAYSTAND18TRANSPARENTDCA346TP329・398PALEMTRAYSTAND22TRANSPARENTDCA347TP329・398PANELCARRYCARTBE056729PANELRAILHC120CFD276554PANELRAILHC90CFD167554PANELSTAND200FE075478PANELSTAND30AFE076479PANELSTANDDF60AB279479PANELSTANDTORRESAB304478PANELSTANDTORREWAB306478PANETTATRAY6040BROWNDCA384BM314・414PANETTATRAY6040DARKBROWNDCA384BD314・414PANETTATRAY6040LIGHTBROWNDCA384BL314・4147355-298SW264PAPERBAGHOLDERFORSELFPACKSTANDSWGBA073190PAPERCLIP14FH184550PAPERCLIP15FH185550PARAPETHOOKFD001489VCC-001-HT-XX611VCC-001-WD-XX611VCC-001-WL-XX611VCC-001-HT611VCC-001-WD611VCC-001-WL611PBFRONTGUARD125FH365432PBFRONTGUARD65FH363432PBFRONTGUARD95FH364432PCDIVIDER382×110T3GCA086236PCDIVIDER382×260T3GCA088236PCDIVIDER532×110T3GCA087236PCDIVIDER532×260T3GCA089236PCBNUMBERINGSETL150REDEL429556PCBNUMBERINGSETM95REDEL427556PCBNUMBERINGSETS53REDEL425556PCRJUMBLEFENCE9045H20GCA168236PCRJUMBLEFENCE9045H40GCA169236PCRJUMBLEFENCE9060H20GCA166236PCRJUMBLEFENCE9060H40GCA167236PCRJUMBLEFENCEPARTITION9045H20GCA172236PCRJUMBLEFENCEPARTITION9045H40GCA173236PCRJUMBLEFENCEPARTITION9060H20GCA170236PCRJUMBLEFENCEPARTITION9060H40GCA171236FB767547FB768547PETCARDCASEA4SGA029566PETCARDCASEA4VSGA034566PETCARDCASEA5FA527566【N・O・P】


<< | < | > | >>